“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๑๘
อำพลฟูดส์ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ โครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองและโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ โครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) และปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ 7 เป็นการมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 189 ราย และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 23 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด