ภาพข่าว: ปตท. ร่วมยินดี 4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน

จันทร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๗ ๐๙:๒๒
เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน แก่ 16 ตำบลจากทั่วประเทศที่มีผลงานการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในชุมชนโดดเด่นเป็นรูปธรรม ในงาน "เปิดบ้าน...พลังงานชุมชน" จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต โดย คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 4 ตำบลที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นชุมชนภาคีเครือข่ายที่ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพลังงานชุมชนมายาวนาน อันได้แก่ ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับภาค ภาคเหนือ ต.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคใต้ และ นายโกศล แสงทอง ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลในสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด