GPSC รับรางวัลลดโลกร้อน

พฤหัส ๒๑ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๕:๒๒
นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
GPSC รับรางวัลลดโลกร้อน

ในปีนี้ GPSC รับ 10 รางวัลจากโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 1 โครงการ คาร์บอนฟรุตพริ้นผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) 3 โครงการ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) 2 โครงการ และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 4 โครงการ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

GPSC รับรางวัลลดโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด