กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานแถลงข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ นำโดยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ในงานมหกรรม“Big C Big Success ธุรกิจไทย โตไปด้วยกัน (Big C SME Matching Day 2017)”

พุธ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๑:๓๒
ครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทในกลุ่มบีเจซี เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยที่มีสินค้า มีความฝันและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับบิ๊กซี โดยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งในประเทศ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายในประเทศเวียดนาม และลาว ให้ผู้ประกอบการไทยได้เติบโตไปด้วยกันกับงาน "มหกรรม Big C Big Success ธุรกิจไทย โตไปด้วยกัน(Big C SME Matching Day 2017)" เปิดรับผู้ประกอบการให้เติบโตก้าวไกลทั้งในไทย เวียดนามและลาว ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารสด กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค กลุ่มเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มสินค้าและอุปกรณ์เทคโนโลยี กลุ่มสินค้าเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน รวมถึงพื้นที่ให้เช่าเพื่อทำธุรกิจภายในสาขาบิ๊กซี

ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 - 12.40 น.

ณ Big C Academy ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขารังสิต 2 (ตรงข้ามเซียร์ รังสิต)

โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี และทีมคณะผู้บริหารแผนกจัดซื้อทุกแผนก มาร่วมให้ข้อมูลในประเด็น ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ระหว่างภาครัฐกับเอกชน เป้าหมายของโครงการ กลยุทธ์สร้างพันธมิตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จุดแข็งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อมาเป็นคู่ค้ากับบิ๊กซี การประเมินมูลค่าตลาด SME สิทธิพิเศษหรือประโยชน์ของ SME ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด