ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง อบรมผู้ว่าฯใหม่

พฤหัส ๒๘ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๔:๔๒
นางกอบกาจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่2-ซ้าย) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ในการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่1-ซ้าย) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ที่3-ซ้าย) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ที่4-ซ้าย) และ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดที่พึ่งได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดต่างๆ ร่วมเข้ารับการอบรมอย่างคับคั่ง จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด