มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ “หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine)” ณ ประเทศเกรนาดา ในหมู่เกาะแคริบเบียน วันที่ 21 – 22 ตุลาคม

พฤหัส ๒๘ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๗:๐๓
การประชุมสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บุกเบิกและผู้นำในวงการแพทย์เข้าร่วมงาน โดยมีอาจารย์แพทย์ชื่อดังระดับแนวหน้าสองคนจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปร่วมงานประชุม สองท่านนี้คือ รศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ. นพ. สัมมน โฉมฉาย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ มีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) และนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งยังมีศูนย์อาชีว-อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ล้วนตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ภายใต้ปณิธานหลักในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านสุขภาพในระดับโลก ทั้งนี้ ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บุกเบิกและผู้นำในวงการแพทย์เข้าร่วมงาน

"ในฐานะศูนย์กลางระดับนานาชาติด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับความสำคัญในการหาแนวทางพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ" ดร. โอลด์ส กล่าว "นักศึกษาของเรา ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น การเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดร่วมกันจะเป็นการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาต่างๆ ทางการแพทย์"

บทคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ และรูปแบบการทำโปสเตอร์ สามารถติดต่อรับได้ที่คุณนาโอมิ อเล็กซานเดอร์ ([email protected])

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา หรือส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sgu.edu/ohom/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด