“อำพลฟูดส์” ร่วมเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมด้วยงานวิจัย ในงาน Talent Mobility Fair 2017

อังคาร ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๑
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ" ในงานTalent Mobility Fair 2017 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในงานTalent Mobility Fair 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักที่เกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility และกลไกการสนับสนุนเคลื่อนย้ายบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

นอกจากนี้ ยังมี น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GIB) และคุณสัมพันธ์ ศิลปนาฏ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด