ภาพข่าว: 11 บริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พฤหัส ๐๕ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๑๘
11 บริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ และให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยแยกตามประเภทของใบรับรองฯ ดังนี้
ภาพข่าว: 11 บริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

โครงการนำร่องระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของระเทศไทย (T-VETS)

บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction; CFR)

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products; CFP)

บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization)

บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

งานมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศไทย โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นองค์การมหาชน เพื่อสนับสนุนและประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด