นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์กาล ตอน ฝนหลวง... ฝนแรกที่โคราช” ๑๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์โคราช

อังคาร ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๓๔
"ฝนหลวง...ฝนแรกของโลกที่โคราช"

ดั่งน้ำพระราชหฤทัยชโลมใจประชากร หยาดรินจากฟ้าลงมาสู่ดิน จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ขอเชิญพสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชมนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจ นิรันดร์กาล ตอน ฝนหลวง...ฝนแรกที่โคราช" ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ เดอะมอลล์โคราช

ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี แห่งพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยแท้ของ "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พสกนิกรจะได้ชมนิทรรศการ แสดงการทดลองบนท้องฟ้า กว่าจะเป็นฝนหลวงเม็ดแรกของโลก ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติการทำฝนหลวงครั้งแรก ณ สนามบินหนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีการจำลองเครื่องบิน Cesna ๑๘๐ หมายเลขเกษตร ๒๐๙ ที่ใช้ทำฝนหลวงครั้งแรกของโลกและขั้นตอนการทำฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ชมห้องทรงงานส่วนพระองค์ (จำลอง) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงงานหนักเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง โครงการในพระราชดำริ โดยจำลองห้องทรงงานส่วนพระองค์มาจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน รวมถึงจัดแสดงผลงานของบุรุษแห่งสยามประเทศ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรผู้สนองงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ จนค้นพบสูตรการทำฝนหลวงที่ใช้งานในปัจจุบันและถูกนำไปใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ กว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก

ชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการแสตมป์ชุด ๗ คอลเลกชันแห่งความจงรักภักดี จากไปรษณีย์ไทย พร้อมจำหน่ายแสตมป์ชุด "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ " โดยแสตมป์ชุดดังกล่าวมี ๓ แผ่น ประกอบด้วยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ๙ ภาพ ภาพเครื่องประกอบสำคัญในพระราชพิธี ๓ ภาพ และภาพพระเมรุมาศ ๑ ภาพ รวม ๑๓ ภาพ ๑๓ ดวง ชุดละ ๙๙ บาท จำหน่ายจำนวนจำกัด และชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์โดยฝีมือจิตรกรนักเรียนจากโรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙๙ ภาพ

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๙ น. ขอเชิญชาวโคราชร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑

เวลา ๑๔.๐๙ น. ชมการบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง OCU Band ซึ่งเป็นวงดนตรีวงแรกที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงดนตรีด้วยจนเป็นตำนานวันทรงดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑

เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ขอเชิญจิตอาสาร่วมทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมรับเหรียญพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีเป็นที่ระลึก ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ และห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น ๒ เดอะมอลล์โคราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด