ภาพข่าว: โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560

พุธ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๑๒
ปีนี้ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในการได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี คุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 ถึง 3 ด้าน คือ 1. ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 3. ด้านการพัฒนาองค์กร รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น โดยคุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ โดยคุณสุนทร สถาพร อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นความสำเร็จของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรติดต่อกันมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวม 7 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด