“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี” จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโรดโชว์ “โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560” ประเดิมแห่งแรกภาคกลาง

พุธ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๕๙
พร้อมเตรียมลุย อีก 3 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ต่อยอดจากโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน เชิญคุณครูร่วมกิจกรรมสัมมนาและอบรมภาคปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมการอ่าน ก่อนเปิดโอกาสให้คุณครูส่งผลงานนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ร่วมเป็นกลไกส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโรดโชว์ โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ประเดิมแห่งแรกภาคกลาง

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จัดกิจกรรมโรดโชว์ "โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560" ครั้งที่ 1 ประจำภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ในการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสิริจันทร์ พิพิธรังษี ตัวแทน Franchisee เดอะพิซซ่าคอมปะนี กรุงเทพฯ ร่วมงาน

ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยาย ในหัวข้อ "ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านเป็นได้ไม่ยากอย่างที่คิด" และ "เคล็ดไม่ลับกับการสร้างยุวบรรณารักษ์" โดย คุณศกุนตลา สุขสมัย ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15 พร้อมการเวิร์คช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นการอ่าน โดยมีตัวแทนคุณครูระดับประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน จำนวน 135 คน จากโรงเรียนในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560" เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยโครงการนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคุณครู เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน และเด็กนักเรียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี

"กิจกรรมหลักของโครงการฯ เริ่มต้นจากการโรดโชว์ไปยัง 4 ภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมกับตัวแทนคุณครูบรรณารักษ์ หรือคุณครูที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน ที่มาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 15 และมีการกระตุ้นการอ่านหนังสือได้มากที่สุด 200 โรงเรียน โดยกิจกรรมภายในการโรดโชว์จะจัดขึ้นในหัวข้อ "กิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นเด็กไทยรักการอ่าน" ประกอบด้วย การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา และเวิร์คช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการกระตุ้นให้เด็กไทยอ่านหนังสือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะและความรู้ โดยสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในกระบวนการกระตุ้นการอ่านหนังสือ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น คุณครูที่ผ่านการอบรม จะดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูครู ที่เป็นครูต้นแบบ ให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ครูท่านอื่นๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป"

ด้าน คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้เด็กไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นวันละ 66 นาที รวมทั้งการอ่านข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบอาเซียน ประเทศไทยยังอยู่ลำดับท้าย ๆ รองลงมาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เพราะฉะนั้นต้องเร่งผลักดันในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน มีวัฒนธรรมการอ่านที่ส่งเสริมให้เห็นค่านิยมในการอ่าน ซึ่งยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงคุณครู ที่จะต้องเห็นความสำคัญในการกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้น โดยความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะร่วมส่งตัวแทนมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินในโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณครู ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างการรักการอ่าน ปลูกฝังแนวคิดรักการอ่านในโรงเรียนของตนให้มีประสิทธิภาพ

อนึ่ง "โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560" จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ในวันที่ 14 ตุลาคม ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 ตุลาคม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ ในวันที่ 20 ตุลาคม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคใต้ ในวันที่ 22 ตุลาคม ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.1112.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/The Pizza Company 1112 Lovers หรือโทร.1112

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จับมือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโรดโชว์ โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 ประเดิมแห่งแรกภาคกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด