การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทอดกฐินสามัคคี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๑๙
นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมงานณ วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานต่างๆ ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รวบรวมเงินกฐิน เพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี

สำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวน 1,492,847.75 บาท ซึ่งผู้บริหาร พนักงานและประชาชนได้ร่วมกันถวายเงิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอุโบสถให้แก่วัดเขากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด