ภาพข่าว: เอสเอสไอรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติลดก๊าซเรือนกระจก

ศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓
ภาพข่าว: เอสเอสไอรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติลดก๊าซเรือนกระจก
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายประโพธ จูประชากรณ์ ผู้จัดการสำนักพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เอสเอสไอได้เข้าร่วมและตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด