ใหม่ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันก่อนการตกเตียงของผู้ป่วย

พุธ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๓:๕๒
อุบัติเหตุการพลัดตกเตียงของผู้ป่วยขณะพักรักษาในสถานพยาบาลหรือบ้านสามารถป้องกันได้ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า "ปัจจุบันมีระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียงแต่เป็นระบบที่แจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยพลัดตกลงมาจากเตียงแล้ว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลผู้ป่วย จึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้า เป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนก่อนที่ผู้ป่วยจะตกเตียง ลักษณะเตียงมาตรฐานต้องมีราวกั้นปกติทั้งสองด้าน ระบบจะเริ่มต้นทำงานเมื่อยกราวกั้นเตียงขึ้นครบทั้งสองด้าน โดยมีหลักการทำงานการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อผู้ป่วยมีท่าทางหรือลักษณะการเคลื่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อการตกเตียง เช่น การพาดแขนหรือขาบนราวกั้น แรงผลักจากด้านในบริเวณราวกั้นซ้ายหรือขวาของเตียง ระบบจะส่งเสียงเตือนที่เตียงและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องพยาบาลในหอผู้ป่วย (Ward) พยาบาลจะทราบได้ว่าผู้ป่วยมีโอกาสจะตกเตียง รวมทั้งเมื่อราวกั้นเตียงเปิดลงด้านในด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ระบบจะแสดงที่จอในห้องพยาบาลเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยอาจกำลังต้องการลงจากเตียง พยาบาลจะสามารถทราบและเข้ามาดูแลผู้ป่วยได้ทันที เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยมีโอกาสจะตกเตียงได้ โดยที่ระบบดังกล่าวพยาบาลหรือผู้ที่ดูแลสามารถระบุความหนักเบาของแรงที่กดลงบนราวกั้นเตียงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ใหญ่ได้"
ใหม่ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันก่อนการตกเตียงของผู้ป่วย

ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้าเป็นการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด ร่วมกันผลิตระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้า โดยประสานกับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วย) เพื่อนำระบบแจ้งเตือนไปทดสอบ และดำเนินการขยายผลการใช้งาน ในเบื้องต้น 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ใหม่ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันก่อนการตกเตียงของผู้ป่วย ใหม่ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันก่อนการตกเตียงของผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด