นศ.ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้า กระตุ้นจิตสำนึกต้านภัยเอดส์

จันทร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๐๖ ๐๙:๕๘
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน หวังกระตุ้นให้วัยรุ่นไทยได้ตระหนักถึงบทบาทในสังคมเพื่อลดอัตราการเกิดโรคเอดส์มากขึ้น
นางอนุตรา สินชัยพานิช กรรมการบริหารมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาโรคเอดส์เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้ทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นได้ตระหนักถึง โดยจากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อ ในช่วงปี 2547-2549 มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ (AIDS) ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จำนวนประมาณ 30,000 คน ดังนั้น ในฐานะที่มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือโครงการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ และริเริ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่ต้น จึงได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รณรงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น ด้วยการจัดประกวดแข่งขันออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่โรคเอดส์ในระดับอุดมศึกษา
“จากการดำเนินโครงการนี้ จะเห็นได้ว่า กลุ่มนักศึกษาไทยได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์มากขึ้น โดยใช้ความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีและเวลาว่างที่ตนเองมีให้เกิดประโยชน์ ได้พัฒนาทักษะและฝีมือเพื่อออกแบบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยเด็กวัยรุ่นเพื่อเด็กวัยรุ่นด้วยกันเอง”
นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นศ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ — มัลติมีเดีย คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะหัวหน้าทีมชนะเลิศ ได้แนะนำเว็บไซต์เอดส์ http://www.teerasit.com/move/aids_project/ ที่เป็นผู้ออกแบบว่า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือ เยาวชน ดังนั้น จึงได้นำภาพการ์ตูน “มด” และ “ถุงยาง” มาเป็นสื่อในการถ่ายทอด โดยเน้นการให้เนื้อหา สาระและความบันเทิง เช่น เกมตะลุยอวกาศ ซึ่งเป็นการต่อสู่ของพวกผู้ร้ายคือ HIV กับ CD 4 ยิงกันเพื่อต่อสู้กับ HIV ให้นานที่สุด โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เป็นของทีมนักศึกษาระดับปริญญาเอกและทีมระดับปริญญาตรี จากม.ศรีนครินทรวิโรฒ
( http://www.cmindthailand.com/aids/intro.asp และ http://www.aidsthai.org/el%5Fcontest/t1/ ) โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 20,000 และ 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณเช่นกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
คุณศรีจันทรา เตชะกำพุช - เลขานุการบริหาร วันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ
โทร. 0-2665 4762 หรือ 0-1801 1215 โทร. 0-2651 8989 ต่อ 222
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด