ภาพข่าว: สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ

พุธ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๒:๐๘
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ (Trade Association Prestige Award : TAP Award) ให้แก่ นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตามหลักระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามาตรฐานสากล เป็นพลังในการขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 "Together is Power 2017" โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด