ภาพข่าว: กสิกรไทย รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนแห่งความยั่งยืน

ศุกร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๔:๕๗
นายจงรัก รัตนเพียร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความอย่างยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017 – Outstanding) พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ""หุ้นยั่งยืน"" (Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ (8 พ.ย. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด