ควอลลีเทคฯ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 ชะลอตัวจากปีก่อน เผยข่าวดี ได้รับงานการตรวจสอบท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ส่วนที่ 1)

อังคาร ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๐๙:๓๑
นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2560 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 104.15 ล้านบาท ลดลง 16.40% กำไรสุทธิ 10.10 ล้านบาท ลดลง 58.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เนื่องจากความต้องการบริการทดสอบโดยไม่ทำลายลดลง เพราะลูกค้าชะลอการลงทุนในโครงการ และมีการลดต้นทุนการผลิตลงจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวในทางบวก ทำให้ตลาดงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลายหดตัว และเกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ส่งผลให้ผลประกอบการช่วง 9 เดือน มีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีรายได้รวม 333.17 ล้านบาท ลดลง 5.24% และมีกำไรสุทธิรวม 25.18 ล้านบาท ลดลง 51.14%

""จากภาวะการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการมุ่งเน้นงานบริการในกลุ่มลูกค้างานตรวจสอบและรับรองมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ดี ในส่วนงานบริการทดสอบโดยไม่ทำลายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากการที่ บริษัทฯ ได้รับงานการตรวจสอบท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ส่วนที่ 1) ระยะเวลาทำงานประมาณ 2 ปี โดยปัจจุบันได้เริ่มทำงานและทยอยรับรู้รายได้บ้างแล้ว และคาดว่าแนวโน้มปริมาณงานทดสอบโดยไม่ทำลายน่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 อันเนื่องมาจากการเริ่มลงทุนในโครงการใหม่ของลูกค้าในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี รวมถึงงานตรวจสอบท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ส่วนที่ 2) ที่จะมีการประมูลงานในช่วงต้นปีหน้า"" นายสรรพัชญ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด