สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

ศุกร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๗:๑๗
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา ""การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ"" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และคุณรพี สุจริตกุล กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคุณบรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง วันอังคารที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา9.00–12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่งที่ www.fetco.or.th หรือ [email protected] (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด