ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

อังคาร ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๕:๔๗
ฯพณฯ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกีรยติเป็นประธานฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมี ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมด้วย ดร.วิจิตรา สุขะมงคล,นายสมเกีรยติ เหล่าทีวีสุข,นายกวีวุฒิ เนื่องจำนค์ นายกกิตติมศักดิ์ และนางเมตตา โชคนิธิเวศ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้การตอนรับ ณ โรงแรมโซโซฟีเทล แบงก์ค๊อก เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด