รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม อ.อ.ป.

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๑:๑๓
รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม อ.อ.ป.
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมให้โอวาท ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด