ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย จับมือ บางจาก ขยายจุดบริการไปรษณีย์

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๑:๑๖
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในพิธีข้อตกลงความร่วมมือ การขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ และช่องทางตลาดสินค้าชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบรับส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และนำน้ำมันหล่อลื่นบางจากเข้าสู่ระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทยไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด