กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561

พฤหัส ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๔๕
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง นงลักษณ์ พูลทรัพย์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.ท.วีระ บรรทม ผอ.สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ถ.โรจนะ ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด