บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาฯ 3 กองทุน รวมกว่า 126 ล้านบาท ผู้ลงทุนเตรียมรับเงิน 19 ธันวาคมนี้

อังคาร ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๘:๔๘
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1150 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ไตล์ (MJLF) ในอัตรา 0.2250 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 126.95 ล้านบาท

นายวิทวัสกล่าวต่อไปว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) มีนโยบายลงทุนในกรรมสิทธิที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมาจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานในเขตพระราม 9 มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ตามความต้องการของตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่งผลให้อัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารยังคงทรงตัว โดยในไตรมาส 3/2560 ที่ผ่านมา อาคารยังมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 74.49% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 18 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.3940 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 5.40% ต่อปี

ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งผลการดำเนินงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้บริเวณรัชโยธินจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทั้งนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 41 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9.8080 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 9.54% ต่อปี โดย ณ ไตรมาสที่ 3/2560 โครงการทั้ง 3 แห่งของกองทุน MJLF มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 92.60% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

ส่วนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย โรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 25 ไร่ บนหาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2560 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 94.10% ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 31 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.5207 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 6.21% ต่อปี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KPNPF กองทุน MJLF และ กองทุน CTARAF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร 0 2673 3888 หรือที่ www.kasikornasset.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด