ผลการศึกษาของไอเอฟเอส พบว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ต้องการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ดี

อังคาร ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๓
ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จะยุ่งยากเมื่อบริษัททั้งหลายไม่สามารถปรับใช้ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ไอเอฟเอส บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันการจัดการองค์กรระดับโลก เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ กับความพร้อมในดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น การศึกษาวิจัยได้ทำการสำรวจผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนจัดการทรัพยากรทางธุรกิจในองค์กร (enterprise resource planning - ERP) ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม (field service management-FSM) ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (enterprise asset management-EAM) และซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ

พบข้อสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย

ในหลาย ๆ บริษัทจำนวนมาก พบว่า ระบบอีอาร์พียังคงหมายถึงการใช้โปรแกรมเอ็กเซลในงานด้านการผลิต เมื่อต้องเผชิญกับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ด้อยประสิทธิภาพ ทำให้ 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามอาจเลิกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรจากการใช้งานสเปรดชีตที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้เป้าหมายการใช้งานแอพพลิเคชันด้านการจัดการองค์กรนั้นล้มเหลว

พบค่าความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการใช้ประโยชน์กับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ดังตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่กล่าวว่า ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของตนพร้อมสำหรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น มีความเป็นไปได้สูงที่จะกล่าวว่า ซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรของตัวเองใช้งานได้ง่ายมาก ถึง 400%

การใช้งานซอฟต์แวร์มีผลต่อการจดจำของพนักงานในกลุ่มที่ผ่านประสบการณ์การใช้งานมาแล้ว จากการสำรวจแยกตามลักษณะประชากรเฉพาะในช่วงวัยกลางคนเป็นสำคัญ พบว่า เกือบ 46% อาจพิจารณาเปลี่ยนงานเหตุเพราะการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรที่ด้อยประสิทธิภาพ

นายริค เวจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ประจำทวีปอเมริกาเหนือ บริษัท ไอเอฟเอส กล่าวว่า "การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้ลงลึกไปกว่าการใช้งานกราฟิก ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟส สถาปัตยกรรมภายใต้ แอพพลิเคชันต้องทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน การใส่อินเทอร์เฟสที่มีลูกเล่นให้กับซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจซึ่งโดยพื้นฐานไม่สามารถส่งต่อกระบวนการทำงานที่คล่องตัว ย่อมไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าซอฟต์แวร์ของเขายังให้ผลลัพธ์ของงานที่ด้อยประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยพบว่า มีถึง 28% ที่มีแนวโน้มอยากให้ผู้ขายซอฟต์แวร์ทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น ด้วยการจัดหาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของพวกเขา ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขอให้ผู้ขายซอฟต์แวร์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการการสนับสนุนทั้งเรื่องกระบวนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน วิธีการผลิตในหลายรูปแบบ และรวมเอาการทำงานของไซต์งานต่าง ๆ ซึ่งผลิตงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดมาไว้ภายใต้โซลูชันธุรกิจเดียวกัน"

นายสตีฟ แอนดรูว์ รองประธานฝ่ายการตลาด ประจำทวีปอเมริกาเหนือ บริษัท ไอเอฟเอส กล่าวว่า "ก่อนที่คนอื่นจะเข้าใจเรา เราต้องเข้าใจพวกเขาก่อนเป็นอันดับแรก การทำงานวิจัยในลักษณะนี้ คือ หนทางหนึ่งที่ทำให้พวกเราชาวไอเอฟเอสมั่นใจได้ว่า จะจัดการกับความต้องการขององค์กรภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งเราให้บริการอยู่ได้สำเร็จ การแบ่งปันงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เราเหมือนยิ่งให้ก็ยิ่งได้ในการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เข้าใจถึงสถานการณ์ทางการตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน"

เยี่ยมชม ไอเอฟเอส บล็อก เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่ http://blog.ifsworld.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด