กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีมอบเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายนวมินทราชินี

ศุกร์ ๑๙ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๐:๐๖
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), นายภวัต เลิศมุกดา รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมพิธีมอบเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีโดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.) เป็นประธานในพิธีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด