ภาพข่าว: บลจ.วรรณ จัดงานเสวนา ONE Investment Forum "เศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน"

พุธ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๔:๕๕
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) จัดงานเสวนา ONE Investment Forum 2018 ปีที่ 3 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพิชิตการลงทุน" เกี่ยวกับนโยบายธนาคารกลางทั่วโลก คำแนะนำการลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีการลงทุนรูปแบบออนไลน์(Crypto Currency) ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยายจาก ดร. ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (อันดับ 1 จากขวา) ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (อันดับ 2 จากขวา) และคุณอิศราดร หะริณสุต Coo co Founder บริษัท Omise จำกัด (อันดับ 2 จากซ้าย) โดยมีคุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ ร่วมให้มุมมองการลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบัน ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด