ภาพข่าว: รองนายกฯ ประจิน เป็นประธานส่งมอบโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ที่ด้อยโอกาส” จ.นครพนม

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๕๐
รองนายกฯ ประจิน เป็นประธานส่งมอบโครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ที่ด้อยโอกาส" จ.นครพนม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส" โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมี นายอุทิศ นนเลาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมหลักโภชนาการและคุณภาพอนามัยที่ดี ยกระดับคุณภาพวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสช่วยเหลือสังคมของหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาเยาวชนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด