ภาพข่าว: ทีซีซีเทค - ลีพ โซลูชั่น ร่วมออกบูธในงาน F13 Grand Opening

พุธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๗:๓๘
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) และบริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) ร่วมออกบูธในงาน "F13 Grand Opening" ที่จัดขึ้นโดยสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แก่อุตสาหกรรมฟินเทค บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน ให้เป็นที่รับทราบทั่วไปในวงกว้าง ถึงพันธกิจหลักของสมาคมและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและทดสอบฟินเทค F13 พร้อมเปิดโอกาสให้ฟินเทคสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกในF13 Batch 1 ได้นำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้ผู้สนใจได้รับทราบ

โดยทีซีซีเทคและลีพ โซลูชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีคลาวด์ให้แก่ F13 Batch 1 ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและออกบูธแสดงเทคโนโลยี ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้งานคลาวด์ประเภท Private Cloud และ Public Cloud ที่เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อสามารถนำไปสนับสนุนการพัฒนาและการทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยทาง ทีซีซีเทค เชื่อมั่นว่าคลาวด์แพลทฟอร์ม "ลีพจีโอพับลิค" ที่สนับสนุนให้ฟินเทคสตาร์ทอัพ จะเป็นตัวแปรสำคัญช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพไทย ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บูธของทีซีซีเทคและลีพ โซลูชั่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ณ ชั้น 7 อาคาร Knowledge Exchange

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด