มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม

จันทร์ ๐๕ มีนาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๕๐
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2018 พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2018" ภายใต้ "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ" โดยจับมือกับ 10 องค์กรระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด