ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 2

พฤหัส ๐๘ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๑๖
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โครงการนี้จะเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด