ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมรับรางวัล Deal of the Year จาก ThaiBMA สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1

ศุกร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ("ABPSPV") ร่วมรับรางวัล Deal of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ("ThaiBMA") ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปี 2560 โดยหุ้นกู้ ABPSPV ได้รับการค้ำประกันจากโรงไฟฟ้า 3 โรงในเครือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- (Stable) จากทริสเรทติ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการออกหุ้นกู้ในรูปแบบ Project Bond ครั้งแรก โดยมีนางอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) ร่วมรับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมรับรางวัล Deal of the Year จาก ThaiBMA สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1

ทั้งนี้ หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ("ABPSPV") ได้รับรางวัล Deal of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ("ThaiBMA") ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่ตราสารหนี้ที่ประสบความสำเร็จในหลายมิติ ได้แก่ ความสำเร็จด้านการขาย การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส รวมถึงการเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุน และผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปี 2560 โดยหุ้นกู้ ABPSPV ได้รับการค้ำประกันจากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(Stable) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด แสดงถึงผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่ง และฐานะการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้หุ้นกู้ ABPSPV มีอายุ 3 - 15 ปี รวมจำนวน 11 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้รับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ลงทุนที่หลากหลาย โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด