ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมรับรางวัล Deal of the Year จาก ThaiBMA สำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1

ศุกร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ("ABPSPV") ร่วมรับรางวัล Deal of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ("ThaiBMA") ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปี 2560 โดยหุ้นกู้ ABPSPV ได้รับการค้ำประกันจากโรงไฟฟ้า 3 โรงในเครือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- (Stable) จากทริสเรทติ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการออกหุ้นกู้ในรูปแบบ Project Bond ครั้งแรก โดยมีนางอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) ร่วมรับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ("ABPSPV") ได้รับรางวัล Deal of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ("ThaiBMA") ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่ตราสารหนี้ที่ประสบความสำเร็จในหลายมิติ ได้แก่ ความสำเร็จด้านการขาย การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส รวมถึงการเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุน และผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปี 2560 โดยหุ้นกู้ ABPSPV ได้รับการค้ำประกันจากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(Stable) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด แสดงถึงผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่ง และฐานะการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้หุ้นกู้ ABPSPV มีอายุ 3 - 15 ปี รวมจำนวน 11 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้รับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ลงทุนที่หลากหลาย โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด