ภาข่าว: แสดงความยินดี

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๙
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่5-ซ้าย/แถวยืน) เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่6-ซ้าย/แถวยืน) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา (ที่2-ซ้าย/แถวนั่ง) ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ (ที่3-ซ้าย/แถวนั่ง) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) พร้อมด้วย ศ.คลินิก.นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่4-ขวา/แถวยืน) รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่3-ขวา/แถวยืน) ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ที่1-ขวา/แถวยืน) คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด