ภาพข่าว: นิเทศ จุฬาฯ เปิดมุมมองการสื่อสารแนวฟิวชั่น จับมือวิทยากรจากสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น จัดสัมมนา “Fusion Communication"

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๒๑
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) จับมือวิทยากรจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ Assoc.Prof. Peter Chanthanakone จาก University of Iowa สหรัฐอเมริกา, Mr. Wim Honder จาก InHolland University และ VU University เนเธอร์แลนด์, Assoc.Prof.Dr. Christian Sandor จาก Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ญี่ปุ่น และ Mr. Nicolas Verstappen จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมุมมองการสื่อสารแบบผสมผสานระหว่างสื่อ ประสาทสัมผัส และเทคโนโลยี ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Fusion Communication: Humanizing Social Issues in the Multidimensional –Augmented Reality, Animation, Comics and Multisensory Communication" ในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด