ภาพข่าว: ธอส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงกับองค์การสะพานปลา

อังคาร ๑๓ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๐
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ "โครงการพี่เลี้ยง" ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยง กับ องค์การสะพานปลา ในฐานะองค์กรน้องเลี้ยง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ในรูปแบบการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นพี่เลี้ยงในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินการบริหารจัดองค์กรอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นน้องเลี้ยง สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร 1 ชั้น 10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด