ภาพข่าว: EGA หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบรวดเร็ว ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

พุธ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙
ภาพข่าว: EGA หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบรวดเร็ว ด้วย ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self-Service ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลให้กับชาวอุบลฯ สามารถเช็คได้ทุกสิทธิ์สวัสดิการและบริการภาครัฐ ครอบคลุม 18 บริการ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม ตรวจสอบประวัติสุขภาพ และล่าสุดสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และดูนัดการตรวจรักษาโรงพยาบาลในกลุ่มสุขภาพเขต 5 ได้แล้ว เพื่อร่วมขับเคลื่อน จ.อุบลราชธานีสู่ Smart City แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ติดตั้งไว้ให้บริการประชาชนแล้ว ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด