ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๕๔
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พบปะครูและนักเรียนจากชมรม Startup Club ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินกิจกรรม Startup Club พร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ณ Software Park พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สวนศรีภูวนาถ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด