ภาพข่าว: สคฝ.แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 และแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2561

พุธ ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๘
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และนายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แถลงผลการดำเนินงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากประจำปี 2560 และแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2561 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด