ไทยคม แต่งตั้ง “อนันต์ แก้วร่วมวงศ์” เป็น CEO คนใหม่

พฤหัส ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๓๑
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ประกาศแต่งตั้ง นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า "ในนามคณะกรรมการ ผมมีความยินดีและขอต้อนรับ คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ สู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในสายธุรกิจเทคโนโลยีที่รอบด้าน ทำให้คุณอนันต์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในบทบาทผู้นำองค์กร ที่จะนำพาไทยคมให้ประสบความสำเร็จ และก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น"

"ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณ คุณไพบูลย์ ในการทำงานอย่างทุ่มเท ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ไทยคมเป็นบริษัทดาวเทียมที่ได้รับการยอมรับและยกย่อง ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์นานัปการต่ออุตสาหกรรมดาวเทียมไทย รวมไปถึงในระดับโลก ด้วยการสร้างดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบรนด์ดวงแรกของโลก ซึ่งได้รับรางวัล '2006 Industry Innovator for Technology Development and Application' ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของวงการดาวเทียมโลก ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและแอพลิเคชั่น จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพดาวเทียมนานาชาติ (Society of Satellite Professionals International หรือ SSPI) แม้ในช่วงที่คุณไพบูลย์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมดาวเทียมต้องประสบกับสภาวะชะลอตัว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ คุณไพบูลย์จึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขายมุ่งไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรับมือภายใต้ช่วงเวลาแห่งความท้าทายในอุตสาหกรรมดาวเทียม ผมจึงขอขอบคุณอีกครั้ง และขอใช้โอกาสนี้ส่งกำลังใจให้คุณไพบูลย์ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางของชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า" นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม คนใหม่ กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ และจะสานต่อความสำเร็จที่คุณไพบูลย์ได้สร้างไว้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่า การมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี้ จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของไทยคมได้ในอนาคต"

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในสายธุรกิจเทคโนโลยี และโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญหลายตำแหน่ง ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม นายอนันต์ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ตั้งแต่ปี 2556 ถึง พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีชั้นนำของประเทศ นายอนันต์จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด