ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

ศุกร์ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๑๐
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 (รายละเอียดกำหนดการและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) หากสนใจส่งแบบตอบรับกลับมาได้ที่ คุณจิราพร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร โทรศัพท์ 02-345-1286 อีเมล์ [email protected]

**กิจกรรมดังกล่าวมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่ารถ และค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศึกษาดูงานแต่อย่างใด**

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 61 เท่านั้น

พิเศษสุดๆ อัตราค่าสมัครเข้าร่วม

สมัครก่อนวันที่ 13 เมษายน 2561

สมาชิก ส.อ.ท. 2,700 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน รวม vat 7%

สมัครหลังวันที่ 13 เมษายน 2561

สมาชิก ส.อ.ท. 3,000 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 3,300 บาท/ท่าน รวม vat 7%

*รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น*

* ดาวโหลดกำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/1SdHhWA_JifUvej5TTNnw4EXyYu90toCk/view?usp=sharing

* ดาวโหลดใบสมัครออนไลน์ : https://drive.google.com/file/d/1Mdj3DpzANHQ-akONHaWyRzu2sF8Ew-L_/view?usp=sharing

(เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งมาได้ที่ [email protected])

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิราพร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-345-1286 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด