ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

อังคาร ๐๓ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๘
ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ โดยการประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2560 อีกในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากที่ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 0.65 บาท ต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เม.ย. 61

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด