ภาพข่าว: GBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

จันทร์ ๒๓ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๑:๕๔
ภาพข่าว: GBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ (กลาง) ประธานกรรมการ ,นายธราภุช คูหาเปรมกิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือGBX จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นรับทราบทิศทางธุรกิจ พร้อมแผนกลยุทธ์แบบเชิงรุกด้านการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทองคำ ในปี 2561 ณ โรงแรมตวันนา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด