กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐

พฤหัส ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๐๖ ๑๐:๑๔
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐๐ นาย โดยรับสมัครจากข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๙๐ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๐ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๘๐ นาย) และหน่วยนอกสังกัดกองทัพเรือ ได้แก่ กองทัพบก จำนวน ๒ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๒ นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๖ นาย
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กรุณายื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึงกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กำหนดรายงานตัวต่อประธานกรรมการสอบคัดเลือกที่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) เกาะพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกาย นายทหารสัญญาบัตร พันจ่า จ่า นักเรียนนายเรือ แต่งเครื่องแบบหมายเลข ๔ และหน่วยนอกสังกัดกองทัพเรือ แต่งกายชุดปกติตามเหล่าทัพ พร้อมทั้งเตรียมชุดกีฬามาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๕๙๓ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๑๐๙๗ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rtn-seal.com
(ที่มา : ประกาศ กร.เรื่อง รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็น นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด