กลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560

พุธ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๗
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง มอบโล่ขอบคุณแก่ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลักของโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 โรงเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกลุ่มทรู ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็น "ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา" พร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจรายการสารคดีความรู้ชั้นนำจากทั่วโลก ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทรูปลูกปัญญา รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการของนักเรียนให้เข้มแข็งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังได้สร้างโรงเพาะเห็ด เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรให้กับนักเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมมอบอุปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านกีฬา และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนไม้โดยพนักงานทรูอาสาในพื้นที่ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาจากจังหวัดอุดรธานี และจากโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดหนองคาย อบรมการใช้สื่อและการเรียนการสอนทรูปลูกปัญญาให้กับคณะครูและนักเรียน และเมื่อปี 2559 กลุ่มทรู ยังได้เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับโรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองด้วย

ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ริเริ่มโดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด