ภาพข่าว: โปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศล

จันทร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๐๖ ๐๙:๕๒
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--โรงแรมคอนราด
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ(ที่ 3 ขวา) รองราชเลขาธิการ และคณะผู้จัดงาน ประกอบด้วย โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ, ดั๊บเบิ้ล เอ, บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด, สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ และแกลเลอรี่ภาพถ่าย ตอน พีค ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวแนะนำโปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อเป็นที่ระลึกงานนิทรรศการ “ภาพถ่ายโดยพระบรมราชานุญาต” รัชสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ที่ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เมื่อวานนี้
โปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศลนี้ จัดพิมพ์พิเศษเป็นครั้งแรกและเพียงครั้งเดียว จำนวนจำกัดเพียง ๒,๔๐๐ ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษดีเยี่ยมและเทคนิคการพิมพ์พิเศษ จัดเข้าเล่มรวมปกพิมพ์ตราสัญญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สีทอง มีหมายเลขกำกับการพิมพ์ทุกชุด(Limited Edition) จำหน่ายชุดละ ๕๐๐ บาท และ ๙๙๙ บาท สำหรับชุดที่หมายเลขสวย เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว โทร. ๐ ๒๖๙๐ ๙๙๙๙ (ไม่รับจองล่วงหน้า)
(จากซ้ายไปขวา)
1. นิรุธ เชาวนะโรจนารุจิ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
2. มร. เกรเกอร์รี่ เมโดวส์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
3. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด
4. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
5. ชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ — การตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ
6. ธีรศักดิ์ แซ่เจ็ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป — การตลาด สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ ประเทศไทย
ติดต่อ: วรรณภา รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
หรือ : นันทน์นัดดา สุภัคธนสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
อีเมล์ : [email protected] ; [email protected]
โทรศัพท์ 0 2690 9981 โทรสาร 0 2690 9980
เว็บไซต์ : www.ConradHotels.com
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด