ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 80 ตัว แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อังคาร ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๕๑
นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ขวา)

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการ Machine Learning Service (ML Server) ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาและนักวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด