ม.รามฯ จัดปาฐกถาพิเศษ “การล็อบบี้กับกระบวนการสร้างนโยบาย”

อังคาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๔
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญ ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การล็อบบี้กับกระบวนการสร้างนโยบาย" ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การเจรจาต่อรองและการล็อบบี้" โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด