กสอ. จัดพิธีเปิดงาน SMEs Business Network Forum 2018

พุธ ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๒
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว"พิธีเปิดงาน SMEs Business Network Forum 2018" ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการสัมมนา"กลยุทธ์สร้างจุด Like ให้แบรนด์ยั่งยืน" การเสวนาพิเศษ "DIP SMEs Network กลยุทธ์ที่ทุกประเภทธุรกิจต้องเลือกใช้" และการสัมมนา "ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวไกล" โดยผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจชั้นนำ

กำหนดการ

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.30 น. พิธีเปิด (ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจี พีธีกรผู้ดำเนินกิจกรรม)

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

โดย นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เวลา 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 น. การสัมมนา "กลยุทธ์สร้างจุด Like ให้แบรนด์ยั่งยืน"

โดย นายชนินทร์ วิศาลบูชนีย์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิเศษด้านการสร้างและพัฒนาการสื่อสารแบรนด์ EMEDIA.Co.,Ltd.

และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์และสร้างแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ให้กับบริษัท Buchka จำกัด

บริษัทโฆษณาของคนไทยในกรุงพนมเปญ กัมพูชา มีประสบการณ์ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดมากกว่า ๒๐ ปี และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายสถาบัน

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. การเสวนาพิเศษ "DIP SMEs Network กลยุทธ์ที่ทุกประเภทธุรกิจต้องเลือกใช้"

โดย นายนิวัฒน์ มีมงคลเกียรติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยฟอร์โมซาร์พลาสติก อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตกระสอบ Big Bag ที่มียอดขายร้อยละ ๘๕ ไม่มีคู่แข่ง

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้ปั้น iTAX App จัดการภาษี

ผู้ชนะเลิศในรายการสตาร์ทอัพพันล้านของ บมจ.เวิร์คพอยท์

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ทายาทโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ผู้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช สคูล

นายณัฐพล วิมลเฉลา ทายาทธุรกิจเครือสยามราชธานี

ผู้พลิกฟื้นองค์กรจากการขาดทุนเป็นกำไร

นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ทายาทธุรกิจของบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตแอร์ยี่ห้อ Tasaki ผู้ผลักดันให้บริษัทพัฒนาแบบก้าวกระโดด

ดำเนินรายการช่วงสนทนาพิเศษ โดย นายพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ผู้ชนะเลิศรางวัล The Best of Intelligent SMEs

เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 น. การสัมมนา "ปรับแนวคิด สร้างธุรกิจให้ก้าวไกล"

โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Generation 2 ของ ช ทวี สานต่อธุรกิจต่อรถบรรทุกรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้นำด้านส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทย และผู้ร่วมพัฒนาเมือง ผลักดัน"ขอนแก่นโมเดล" ชูเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน

เวลา 16.30 น. ปิดการสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด