ภาพข่าว: Business Network Forum 2018

พฤหัส ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๙
กรมส่งเสริมสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ DIP SMEs Network จัดกิจกรรมงานสัมมนาในหัวข้อ Business Network Forum 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีนายเดชา จาตุรนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานและภายในงานมีการเสวนาพิเศษให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ร่วมถึงออกบูธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม SME ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด