ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ทีพีไอ โพลีน ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท

พฤหัส ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๕๒
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ และนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทีพีไอโพลีน ฉลองความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2561 โดยมีนักลงทุนสนใจจองซื้อทั้งจำนวน 6,000 ล้านบาท จึงนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้อีก 2,000 ล้านบาทออกเสนอขายเพิ่มเติม รวมมูลค่าหุ้นกู้เสนอขายทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

ผู้บริหารที่ร่วมแสดงความยินดี ได้แก่ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน และนายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด